هاست دایرکت ادمین ایران

DirectAdmin-1

فضا 100 مگابایت
پهنای باند نامحدود
تعداد ایمیل نامحدود
دیتابیس نامحدود
اکانت FTP نامحدود
کنترل پنل DirectAdmin
سیستم عامل CloudLinux
محل سرور ایران

DirectAdmin-2

فضا 250 مگابایت
پهنای باند نامحدود
تعداد ایمیل نامحدود
دیتابیس نامحدود
اکانت FTP نامحدود
کنترل پنل DirectAdmin
سیستم عامل CloudLinux
محل سرور ایران

DirectAdmin-3

فضا 500 مگابایت
پهنای باند نامحدود
تعداد ایمیل نامحدود
دیتابیس نامحدود
اکانت FTP نامحدود
کنترل پنل DirectAdmin
سیستم عامل CloudLinux
محل سرور ایران

DirectAdmin-4

فضا 1 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
تعداد ایمیل نامحدود
دیتابیس نامحدود
اکانت FTP نامحدود
کنترل پنل DirectAdmin
سیستم عامل CloudLinux
محل سرور ایران

DirectAdmin-5

فضا 2 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
تعداد ایمیل نامحدود
دیتابیس نامحدود
اکانت FTP نامحدود
کنترل پنل DirectAdmin
سیستم عامل CloudLinux
محل سرور ایران