هاست لینوکس شخصی

L-1

فضا 50 مگابایت
پهنای باند نامحدود
نوع هارد SATA
کنترل پنل cpanel
استفاده از سیستم عامل CloudLinux
استفاده از وب سرور پرقدرت LiteSpeed
استفاده از اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
بکاب روزانه / هفتگی / ماهانه

L-2

فضا 150 مگابایت
پهنای باند نامحدود
نوع هارد SATA
کنترل پنل cpanel
استفاده از سیستم عامل CloudLinux
استفاده از وب سرور پرقدرت LiteSpeed
استفاده از اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
بکاب روزانه / هفتگی / ماهانه

L-3

فضا 250 مگابایت
پهنای باند نامحدود
نوع هارد SATA
کنترل پنل cpanel
استفاده از سیستم عامل CloudLinux
استفاده از وب سرور پرقدرت LiteSpeed
استفاده از اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
بکاب روزانه / هفتگی / ماهانه

L-4

فضا 500 مگابایت
پهنای باند نامحدود
نوع هارد SATA
کنترل پنل cpanel
استفاده از سیستم عامل CloudLinux
استفاده از وب سرور پرقدرت LiteSpeed
استفاده از اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
بکاب روزانه / هفتگی / ماهانه

L-5

فضا 1000 مگابایت
پهنای باند نامحدود
نوع هارد SATA
کنترل پنل cpanel
استفاده از سیستم عامل CloudLinux
استفاده از وب سرور پرقدرت LiteSpeed
استفاده از اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
بکاب روزانه / هفتگی / ماهانه